Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media centre
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Gall eich amser, eich sgiliau a'ch profiad ein helpu i sicrhau nad oes yn rhaid i neb ofalu ar ei ben ei hun

Mae gennym dîm ymroddedig o wirfoddolwyr yn gweithio ledled Cymru i hyrwyddo gofalwyr ledled Cymru. Maent yn codi ymwybyddiaeth o ofalu a Gofalwyr Cymru, yn ymgyrchu dros hawliau gofalwyr gwell, yn codi arian ar gyfer ein gwaith ac yn cysylltu gofalwyr â’r wybodaeth a’r cymorth cywir sydd eu hangen arnynt.

Fel hyrwyddwr gwirfoddol, byddwn yn eich cefnogi i ddefnyddio eich sgiliau i helpu i wneud bywyd yn well i ofalwyr. Ar hyd y ffordd, byddwch hefyd yn datblygu sgiliau newydd ac yn gwneud ffrindiau newydd.

P’un ai dim ond ychydig oriau sydd gennych i’w sbario neu’n gallu gwneud ymrwymiad hirach, bydd rhan werthfawr i chi ei chwarae. Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais neu cysylltwch â ni ar volunteer@carerswales.org

I ddarganfod mwy ac i wneud cais am ein rolau gwirfoddoli, cliciwch ar ‘Dysgu mwy’

 

Lledaenwch y gair yn eich cymuned

Fel Hyrwyddwr Cymunedol, byddwch yn helpu cysylltu gofalwyr â chymorth a gwybodaeth werthfawr drwy ddosbarthu deunyddiau Gofalwyr Cymru – fel taflenni a phosteri  – yn eich cymuned a chynnal stondinau gwybodaeth lle bydd gofalwyr.

Defnyddiwch eich profiad i wneud gwahaniaeth

Fel Hyrwyddwr Llais Gofalwyr, byddwch yn helpu i ddylanwadu ar ymgyrchoedd, gwasanaethau ac adnoddau i ddarparu’r cymorth gorau posibl i ofalwyr.

Bod yn llais i ofalwyr yn y gweithle

Fel Hyrwyddwr Gweithle chi yw'r cyswllt hanfodol rhwng Carers UK a'ch cydweithwyr. Byddwch yn lledaenu’r gair am ofalu ac yn codi ymwybyddiaeth yn eich gweithle.

Cofrestru a hyrwyddo gofalwyr ledled Cymru

Llenwch y ffurflen gyflym hon a dechrau gwneud gwahaniaeth i ofalwyr yng Nghymru!

Latest updates

Press Release
Dummy image
Scheme supporting unpaid carers in the workplace celebrates 15-year anniversary
11 Gorffennaf 24

Employers for Carers (EfC), a membership forum set up to champion and promote effective workplace support for staff with caring…

Press Release
Dummy image
Carers UK welcome appointment of Stephen Kinnock MP
09 Gorffennaf 24

“We welcome the appointment of Stephen Kinnock MP as a Minister of State for Care in the Department of Health…

Press Release
Dummy image
Carers UK responds to Sir Keir Starmer's appointment as Prime Minister
05 Gorffennaf 24
Press Release
Dummy image
Northern Ireland urged to lead the way in support for unpaid carers
01 Gorffennaf 24

Carers NI welcomes the proposal within the Good Jobs Bill to give carers a legal right to access 5 days…

Got a question about caring?

Every day we hear from people who need help with looking after a friend or family member

Become a member for free

Joining Carers UK is free and takes just a few minutes.

Back to top