Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media centre
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Er mwyn cefnogi gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn eu rôl i weithio'n effeithiol ac yn gydgynhyrchiol gyda gofalwyr di-dâl, mae'r prosiect Ymwybyddiaeth o Ofalwyr wedi datblygu adnoddau i gefnogi'r gwaith hwn.

Mae'r adnoddau hyn wedi'u hanelu at y rhai sy'n datblygu eu sgiliau ac yn atgoffa'r rhai sy'n gweithio yn y maes ar yr hyn sydd angen ei ystyried i gefnogi perthynas ystyrlon rhwng gweithwyr proffesiynol a gofalwyr di-dâl. Mae’r adnoddau wedi’u datblygu ochr yn ochr â Chonffederasiwn GIG Cymru, BASW a Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

 

Pwy sy'n ofalwr di-dâl?

Mae ein fideo yn trafod pwy sy'n ofalwr di-dâl a sut i'w hadnabod yn eich rôl broffesiynol.

Dysgwch am hawliau gofalwyr

Gweler ein hadnoddau fideo a ddyluniwyd ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n esbonio'r hawliau sydd gan ofalwyr di-dâl. Mae yna hefyd daflenni i gyd-fynd â'r animeiddiadau.

Egwyddorion Arfer Da ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol

Mae'r berthynas rhwng gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr di-dâl yn allweddol ar gyfer gofalu am bobl agored i niwed a'r gofalwyr eu hunain.

Having conversations with carers

Mae'r gyfres fideo hon yn siarad â gweithwyr proffesiynol a gofalwyr am sut brofiad yw siarad â'ch gilydd a beth y gellir ei wneud i wneud y sgwrs yn haws.

Cynnwys gofalwyr wrth ryddhau cleifion o'r ysbyty

Darganfod y ffordd orau o gynnwys gofalwyr wrth ryddhau cleifion o’r ysbyty gyda’n hegwyddorion arfer da.

Egwyddorion arfer da ar gyfer rhyddhau o'r ysbyty

Adnoddau ar gyfer fferyllfeydd

Mae fferyllwyr a staff fferyllol mewn sefyllfa unigryw i adnabod gofalwyr. Wrth galon cymunedau ac yn aml yn datblygu perthnasoedd cefnogol gyda chwsmeriaid rheolaidd.

Ymchwil o'r prosiect

Drwy gydol y prosiect Ymwybyddiaeth o Ofalwyr, rydym wedi casglu ymchwil o’n canfyddiadau a thrwy ymchwil desg.

A close up of a male hands using a computer

Mae ein hyfforddiant gweithiwr cymdeithasol i ddeall ymhellach hawliau gofalwyr di-dâl a sut y gallwch chi weithio'n fwy effeithiol ochr yn ochr â nhw yn cael ei redeg drwy'r flwyddyn.

Ychwanegwch eich enw at y cannoedd o weithwyr cymdeithasol sydd eisoes wedi ymuno.

Cofrestrwch yma

Eisiau cefnogi gofalwyr i weithio ochr yn ochr â chi yn fwy effeithiol? Lawrlwythwch ac edrychwch ar ein canllaw i ofalwyr ar 'Awgrymiadau ar gyfer cael y gorau o'ch perthynas â'ch gweithiwr cymdeithasol'

Tips for getting the most out of your relationship with your social worker

PDF(1729.0MB)

Want to support carers to work alongside you more effectively? Download and look at our guide for carers on 'Tips for getting the most out of your relationship with your social worker'

Download
Tags

Latest updates

News
Dummy image
Carers UK encourages contributions for the Carers Challenge: One week left to submit evidence of good practice in supporting carers
01 Rhagfyr 23
News
Five years on: Celebrating an important milestone for Chief Executive Helen Walker
01 Rhagfyr 23
News
Dummy image
Unpaid carers saving NI’s health service £5.8 billion per year, research shows
23 Tachwedd 23

New research uncovers the staggering amount of money unpaid carers are saving Northern Ireland's health service each year.

News
Dummy image
Stress of juggling work and unpaid care for relatives causes thousands of unpaid carers to leave the workplace / Mae straen jyglo gwaith a gofal di-dâl i berthnasau yn achosi i filoedd o ofalwyr di-dâl adael y gweithle
23 Tachwedd 23

Got a question about caring?

Every day we hear from people who need help with looking after a friend or family member

Become a member for free

Joining Carers UK is free and takes just a few minutes.

Back to top