Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Being Heard: a self-advocacy guide for carers in Wales

Being Heard is our self-advocacy guide for carers, here to help you communicate your needs with professionals, know your rights and look after your wellbeing.

Self advocacy guide Wales

Caring can be rewarding but also very isolating. You may not know what help to ask for, how to ask, or indeed who to ask.

Being Heard: a self-advocacy guide for carers can help you get your voice heard when you care for someone. Self-advocacy is about being able to have your own needs listened to, as well as speaking up for the person you care for.

The guide stems from work carried out by Carers Scotland and the Scottish Government since 2011 and has been revised to reflect the situation in Wales.

Updated for 2020, our self-advocacy guide is packed with new information on carers’ rights, speaking up and looking after your wellbeing.

DOWNLOAD GUIDE


Downloads

The guide also features extra resources for download:


Cael Eich Clywed:Cael Eich Clywed:Canllaw hunaneirioli i ofalwyr

Self Ad 2020 Wel

Cael Eich Clywed yw ein canllaw hunan-eiriolaeth ar gyfer gofalwyr, yma i'ch helpu chi i gyfleu'ch anghenion gyda gweithwyr proffesiynol, gwybod eich hawliau a gofalu am eich lles.

Gall gofalu fod yn werth chweil ond hefyd yn ynysig iawn. Efallai nad ydych chi'n gwybod pa gymorth i ofyn amdano, sut i ofyn, neu yn wir pwy i ofyn.

Cael Eich Clywed: gall canllaw hunan-eiriolaeth i ofalwyr eich helpu i leisio'ch barn pan fyddwch chi'n gofalu am rywun. Mae hunan-eiriolaeth yn ymwneud â gallu gwrando ar eich anghenion eich hun, yn ogystal â siarad dros y person rydych chi'n gofalu amdano.

Mae'r canllaw yn deillio o waith a wnaed gan Carers Scotland a Llywodraeth yr Alban er 2011 ac fe'i diwygiwyd i adlewyrchu'r sefyllfa yng Nghymru.

Wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2020, mae ein canllaw hunan-eiriolaeth yn llawn gwybodaeth newydd am hawliau gofalwyr, yn codi llais ac yn gofalu am eich lles.

LAWRLWYTHO CANLLAW

Back to top