Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Looking After Someone (Wales)

The Carers Wales edition of 'Looking after someone: Information and support for carers' is our guide for anyone caring for family or friends. The guide outlines your rights as a carer and gives an overview of the practical and financial support available.

This edition includes A Carer’s Guide, an illustrated introduction to the challenges of caring, from making difficult decisions to looking after your health and wellbeing.


Looking After Someone: Information and support for carers

Looking After Someone 18

This factsheet contains information on:

 • Benefits: an overview of which benefits you or the person you can for may be entitled to and information about how to get a benefits check.
 • Other financial help: including help with council tax, fuel costs, pensions and health costs.
 • Practical help: including community care assessment, carer's assessment and direct payments.
 • Technology: information about health and care technology that could make life easier for you and the person you care for.
 • Your workplace: your rights at work, from flexible working and parental leave to protection from discrimination.
 • Other help: how to find other help nationally and in your local community.
 • A Carers Guide: an illustrated introduction to the challenges of caring, from making difficult decisions to looking after your health and wellbeing.

Printed copy

Carers can get a free printed copy of the Carers Wales Looking after someone guide by contacting the Carers Wales office.

Printed copies can also be pre-ordered in the Carers UK online shop:


Download the 'Looking After Someone' guide here
back to top

 Gofalu am rywun: Gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr

Mae rhifyn Gofalwyr Cymru ‘Gofalu am rywun – gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr’  yw ein canllaw ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am deulu neu ffrindiau.   Mae'r canllaw hwn yn amlinellu eich hawliau fel gofalwr ac yn rhoi trosolwg o'r cymorth ymarferol ac ariannol sydd ar gael.


Gofalu am rywun 18

Mae'r daflen ffeithiau hon yn cynnwys gwybodaeth ar

 • Budd-daliadau : trosolwg o ba budd-daliadau efallai y byddwch chi neu  y berson rydych yn gofalu am yn gallu hawlio a gwybodaeth am sut i gael archwiliad budd-daliadau
 • Help ariannol arall: gan gynnwys help gyda’r cymorth  treth cyngor, costau tanwydd, pensiynau a chostau iechyd
 • Cymorth ymarferol: yn cgynnwys asesiadau gofal cymunedol, asesiad anghenion gofalwyr a taliadau uniongyrchol
 • Technoleg: gwybodaeth ar technoloeg gofal iechyd a allai wneud bywyd yn haws i chi a'r person yr ydych yn gofalu amdano
 • Eich gweithle: eich hawliau yng nghwaith fel hawliau gweithio hyblyg
 • Cymorth arall: sut i ddod o hyd i help arall yn eith cymuned neu yn genedlaethol
 • Canllaw Gofalwr: cyflwyniad darluniadol i heriau gofal, fel gwneud penderfyniadau anodd i ofalu am eich iechyd a lles

Lawrlwythwch Gofalu am rywun
back to top
Back to top