Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

PIP (Wales)

If you are looking after someone who has a disability or illness and is between 16 and recieving their state pension, they may be entitled to Personal Independence Payment (PIP). 

This factsheet can be used if you are claiming PIP on behalf of the person you are looking after or for yourself. The information is written from the point of view of the person claiming the benefit.

PIP

PIP 2021 22

This factsheet contains information on :

 • What is PIP?
 • Who can claim PIP?
 • When can you claim PIP?
 • How much is PIP worth?
 • The assessment
 • How to claim PIP
 • If you have a terminal illness
 • What happens if you already get DLA?
 • The decision
 • Challenging a decision
 • What to do if your circumstances change
 • Other help you may qualify for


PIP 2022/23
back to top

Taliad Annibyniaeth Personol

Os ydych yn gofalu am rywun sydd ag anabledd neu dostrwydd a'u bod yn 16 i 64 oed, efallai y gallent hawlio Taliad Annibyniaeth Personol (TAP).

Gellir defnyddio'r daflen wybodaeth hon os ydych yn hawlio TAP ar ran yr unigolyn rydych yn gofalu amdano neu ar eich cyfer chi eich hun. Ysgrifennir y wybodaeth o safbwynt yr unigolyn sy'n hawlio'r budd-dal.

PIP WAL 2

Mae'r daflen ffeithiau hon yn cynnwys gwybodaeth ar

 • Beth yw TAP?
 • Pwy sy'n gallu hawlio TAP?
 • Pryd gallwch hawlio TAP?
 • Faint o TAP y byddwch yn ei dderbyn?
 • Yr asesiad
 • Sut i hawlio TAP
 • Os oes gennych salwch angheuol
 • Beth sy'n digwydd os ydych yn derbyn LBA yn barod?
 • Y penderfyniad
 • Herio penderfyniad
 • Beth i'w wneud os yw eich amgylchiadau'n newid
 • Help arall y gallech fod yn gymwys ar ei gyfer
 • Preswyliaeth a phresenoldeb

Taliad Annibyniaeth Personol 22-23
back to top
Back to top