Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Attendance Allowance (Wales)

If you are looking after someone who has a disability or illness and receives their state pension, they may be entitled to Attendance Allowance.

This factsheet can be used if you are claiming Attendance Allowance on behalf of the person you are looking after or for yourself. The information is written from the point of view of the person claiming the benefit.

Attendance Allowance

Attendance Allowance 2021 22

This factsheet contains information on :

 • What is Attendance Allowance? 
 • Who can claim Attendance Allowance? 
 • How much is Attendance Allowance worth? 
 • Do I satisfy the tests for Attendance Allowance? 
 • How to claim Attendance Allowance 
 • If you have a terminal illness 
 • The decision 
 • Challenging the decision 
 • What to do if your circumstances change 
 • Other help you may qualify for

Attendance Allowance 2021-22
back to top

Lwfans Gweini

Os ydych yn gofalu am rywun sydd ag anabledd neu dostrwydd a'u bod yn 65 oed neu'n hŷn, efallai y gallent hawlio Lwfans Gweini.

Gellir defnyddio'r daflen wybodaeth hon os ydych yn hawlio Lwfans Gweini ar ran yr unigolyn rydych yn gofalu amdano neu ar eich cyfer chi eich hun. Ysgrifennir y wybodaeth o safbwynt yr unigolyn sy'n hawlio'r budd-dal.

AA Welsh

Mae'r daflen ffeithiau hon yn cynnwys gwybodaeth ar

 • Beth yw Lwfans Gweini? 
 • Pwy sy'n gallu hawlio Lwfans Gweini? 
 • Faint o Lwfans Gweini y byddwch yn ei dderbyn? 
 • Ydw i'n bodloni'r profion ar gyfer Lwfans Gweini? 
 • Sut i hawlio Lwfans Gweini 
 • Os oes gennych salwch angheuol 
 • Y penderfyniad 
 • Herio'r penderfyniad 
 • Beth i'w wneud os yw eich amgylchiadau'n newid 
 • Cymorth arall y gallech fod yn gymwys ar ei gyfer 
 • Preswyliaeth a phresenoldeb

Lwfans Gweini 2021-2022
back to top
Back to top