Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
Briefing

Working Carers In Wales Policy Briefing

19 March 2021

Purpose of the briefing:

• Give an overview of the working carer population in Wales and the challenges faced
• Summarise Carers Wales’ work in supporting working carers
• Outline the impact of the COVID19 pandemic on working carers
• State Carers Wales’ policy asks for working carers in Wales

Please download the briefing here

This document was produced by the Carers Wales policy team. If you have any follow up questions, please contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pwrpas y papur briffio:

  • Rhoi trosolwg o'r boblogaeth o ofalwyr sy'n gweithio yng Nghymru a'r heriau sy'n eu hwynebu
  • Crynhoi gwaith Gofalwyr Cymru o ran cefnogi gofalwyr sy'n gweithio
  • Amlinellu effaith y pandemig COVID19 ar ofalwyr sy'n gweithio
  • Dweud beth ydy gofynion polisi Gofalwyr Cymru mewn perthynas â chefnogi gofalwyr sy’n gweithio yng Nghymru.

Dadlwythwch y briff yma

Cynhyrchwyd y ddogfen hon gan dîm polisi Gofalwyr Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau dilynol, cysylltwch â ni ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POLICY FILE(S)

Back to top