Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Ers dechrau'r pandemig COVID-19, roeddem wedi dod yn fwyfwy pryderus am les emosiynol ac iechyd meddwl gofalwyr sy'n cysylltu â Gofalwyr Cymru. Roeddem yn falch o allu sefydlu gwasanaeth cymorth seicolegol ar-lein o’r enw ‘Me Time’ gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn Wythnos Gofalwyr, Mehefin 2020.

Rydym wedi creu pecyn cymorth i rannu ein dysgu o'r flwyddyn ddiwethaf o ddatblygu ein sesiynau Me Time llwyddiannus gyda gweithwyr proffesiynol eraill sy'n dymuno datblygu eu sesiynau ar-lein eu hunain i gefnogi gwytnwch emosiynol a lles gofalwyr di-dâl.

Yn y pecyn cymorth fe welwch wybodaeth ar:

  • Cefndir y prosiect
  • Lles gofalwr a gwytnwch emosiynol
  • Sut wnaethon ni ddechrau
  • Yr hyn a gyflawnwyd gennym
  • Beth rydyn ni wedi'i ddysgu
  • Sut gwnaethom ddatblygu ein diwrnodau lles

Hefyd, gwybodaeth bellach a siopau tecawê allweddol.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho copi o'r Pecyn Cymorth Lles Me Time

Back to top