Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Ynglŷn ag Wythnos Gofalwyr

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, tynnu sylw at yr heriau y mae gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu a chydnabod y cyfraniad y maent yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU. Mae hefyd yn helpu pobl nad ydyn nhw'n meddwl amdanyn nhw eu hunain fel rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu i nodi eu bod yn ofalwyr a chael mynediad at gymorth y mae mawr ei angen.

Wythnos Gofalwyr 2022, rydym yn dod at ein gilydd i Sicrhau bod gofalwyr yn cael eu gweld, eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.

Dysgwch fwy trwy glicio ar logo Wythnos y Gofalwyr i fynd i wefan Wythnos Gofalwyr

Carers Week Welsh logo large

This page is available in English here.

Beth alla i ei wneud yn ystod Wythnos Gofalwyr?

Byddem wrth ein bodd petaech yn cymryd rhan, a gallwch wneud hynny yn y ffyrdd canlynol: 

Ymchwil Wythnos Gofalwyr 2022

Bydd ymchwil Wythnos Gofalwyr 2022 yn cael ei lansio ar 8 Mehefin.

Back to top