Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

A bleak Christmas for many unpaid carers in Wales

16 December 2019

At this festive time of year when others are thinking about Christmas presents, Christmas parties and spending time with family and friends; the impact of having a caring responsibility and struggling financially can cause deeper implications for carers.

New research released today by Carers Wales shows that

  • 59% of carers say that they cannot afford their bills.  
  • 45% of carers in Wales are struggling to make ends meet

Claire Morgan, Director of Carers Wales said “Carers across Wales sacrifice so much looking after a loved one yet their contribution to society goes largely unnoticed and underappreciated.  We all know an unpaid carer who helps look after a family member or friend.  With the average person in Wales having a 50/50 chance of taking on a caring responsibility[1] by the age of 45, we are calling on everyone to reach out to carers they know this festive period. At this time of year when carers are often under added pressure, it’s so important that we care for carers, share the Christmas spirit and show goodwill to all”.

 

[1] Will I Care? The Likelihood of being a carer in adult life: Carers UK, 2019

Yn ystod yr amser hwn o'r flwyddyn pan fydd pobl eraill yn meddwl am anrhegion Nadolig, partïon Nadolig ac yn treulio amser gyda theulu a ffrindiau, gall yr effaith o gael cyfrifoldeb gofalu ac anawsterau ariannol achosi goblygiadau dyfnach i ofalwyr. 

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Ofalwyr Cymru yn dangos bod

  • 59% o ofalwyr yn dangos nad ydynt yn gallu fforddio eu biliau
  • 45% o ofalwyr yng Nghymru yn cael trafferth tynnu dau ben llinyn ynghyd

Meddai Claire Morgan, Cyfarwyddwr Gofalwyr Cymru, "Mae gofalwyr ar draws Cymru yn aberthu gymaint o ran gofalu am rywun annwyl ac eto, nid yw eu cyfraniad i gymdeithas yn cael ei werthfawrogi, ac mae’n cael ei danbrisio i raddau helaeth.  Mae pob un ohonom yn adnabod gofalwr di-dâl sy'n helpu i ofalu am aelod o'r teulu neu ffrind.  Gyda'r person cyffredin yng Nghymru yn cael 50/50 o siawns o orfod ymgymryd â chyfrifoldeb gofalu[1]  erbyn eu bod nhw’n 45 oed, rydym yn galw ar bawb i estyn allan at ofalwyr maen nhw’n eu hadnabod dros yr ŵyl hon. Yr adeg hon o'r flwyddyn, pan fydd gofalwyr yn aml dan bwysau ychwanegol, mae’n bwysig dros ben ein bod ni’n gofalu am ofalwyr, yn rhannu ysbryd y Nadolig, ac yn dangos ewyllys da i bawb ".

 

[1] Will I Care? The Likelihood of being a carer in adult life: Carers UK, 2019

Back to top