Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Carers UK Helpline 2020Pan fyddwch chi'n gofalu, gall cael y wybodaeth gywir ar yr amser iawn wneud byd o wahaniaeth.

Gall gofalu fod yn gymhleth iawn, p'un a ydym yn mynd i'r afael â'r system fudd-daliadau neu'n ystyried sut i ariannu costau gofal yn y dyfodol. Mae pob llinyn yn ddryslyd ond pan fydd yr holl linynnau wedi'u clymu, gall deimlo'n ddryslyd.

Mae Llinell Gymorth Carers UK yma pan fydd angen gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth arbenigol arnoch chi am eich hawliau, am gymorth ariannol ac ymarferol sydd ar gael neu am unrhyw heriau eraill y gall gofalu eu cyflwyno.


Upfront

Upfront yw'r canllaw ar-lein cyntaf o'i fath i roi gwybodaeth ariannol ac ymarferol wedi'i theilwra i'r rhai sy'n newydd i ofalu.Upfront

Yn ogystal â'r gefnogaeth ymarferol ac ariannol, fe welwch wybodaeth i'ch helpu i reoli effaith gofalu ar eich iechyd a'ch perthnasoedd. Cliciwch y ddolen isod i roi cynnig arni a chael eich canllaw personol eich hun ar ofalu!


Gofalu am rywun

‘Gofalu am rywun’ yw ein canllaw i unrhyw un sy’n gofalu am deulu neu ffrindiau. Mae'r canllaw yn amlinellu'ch hawliau fel gofalwr ac yn rhoi trosolwg o'r gefnogaeth ymarferol ac ariannol sydd ar gael.

Mae wedi'i rannu'n adrannau canlynol: cael help a chefnogaeth, eich cyllid a'ch gwaith. Mae'r canllaw ar gyfer 2021 ar gael i'w lawrlwytho trwy'r dolenni isod neu i'w archebu am ddim o'n siop ar-lein.


Welsh button


Fforwm Carers UK (aelodau yn unig)

Mae ein cymuned ar-lein gynnes a chroesawgar yn lle y gallwch chi rannu'r hyn sydd ar eich meddwl, ddydd a nos.

Gallwch chi siarad am faterion go iawn gyda phobl sy'n deall ac sy'n gallu'ch cefnogi chi trwy bopeth sy'n rhaid i ofalgar ei daflu atoch chi. Cliciwch y ddelwedd isod i fod yn rhan o'n cymuned gefnogol.


 

Back to top