Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Bob blwyddyn, rydym yn cynnal Diwrnod Hawliau Gofalwyr i ddod â sefydliadau ledled y DU ynghyd i helpu gofalwyr yn eu cymuned leol i ddarganfod sut i gael yr help a'r gefnogaeth y mae ganddynt hawl iddynt. Thema eleni yw Gwybod Eich Hawliau.

Y llynedd cynhaliodd cannoedd o sefydliadau ledled y DU ddigwyddiad neu weithgaredd ar gyfer Diwrnod Hawliau Gofalwyr, ac er y gall digwyddiadau yn 2020 edrych yn wahanol, mae angen gwybodaeth a chefnogaeth ar ofalwyr yn fwy nag erioed.

Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i helpu gofalwr i ddarganfod am ei hawliau. Weithiau gall pwyntio rhywun i'r cyfeiriad cywir am help, cyngor a chefnogaeth wneud byd o wahaniaeth. Isod fe welwch rai tudalennau a fydd yn eich helpu i drefnu a hyrwyddo gweithgaredd i gefnogi gofalwyr di-dâl; o rannu swyddi ar gyfryngau cymdeithasol i gynnal digwyddiad rhithwir mawr, bydd pob gweithgaredd yn helpu i godi ymwybyddiaeth y Diwrnod Hawliau Gofalwyr hwn.

Back to top