Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Bydd Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020 yn cael ei gynnal ddydd Iau 26 Tachwedd

Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Os ydych chi'n ofalwr newydd neu wedi bod yn gofalu am rywun am gyfnod, credwn ei bod yn bwysig eich bod yn deall eich hawliau ac yn gallu cael y gefnogaeth sydd ar gael cyn gynted ag y bydd ei angen arnoch. Bob blwyddyn, mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn ein helpu:

  • sicrhau bod gofalwyr yn ymwybodol o'u hawliau
  • rhoi gwybod i ofalwyr ble i gael help a chefnogaeth
  • codi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr.

Y them ar gyfer Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020 yw 'Gwybod Eich Hawliau'

Mewn arolwg o bron i 600 o ofalwyr yng Nghymru, gwelsom:

  • Mae pedwar o bob pum gofalwr di-dâl yn darparu mwy o ofal i berthnasau
  • Nododd 76% fod anghenion y person y maent yn gofalu amdanynt wedi cynyddu yn ystod y pandemig
  • Roedd dwy ran o dair (68%) yn poeni sut y byddant yn ymdopi trwy gloi pellach neu gyfyngiadau lleol.

Mae angen i ofalwyr wybod eu hawliau ble bynnag maen nhw ar eu taith ofalu: p'un a ydyn nhw yn y gweithle, mewn lleoliad gofal iechyd, wrth ryngweithio â gweithwyr proffesiynol neu gartref. Y Diwrnod Hawliau Gofalwyr hwn, rydym am rymuso gofalwyr gyda gwybodaeth a chefnogaeth, fel y gallant deimlo'n hyderus yn gofyn am yr hyn sydd ei angen arnynt. Rydym hefyd eisiau i ofalwyr wybod sut i herio pethau pan nad yw eu hawliau'n cael eu bodloni.

Os ydych chi'n gofalu am rywun ac eisiau gwybod mwy am eich hawliau, cliciwch yma i ddarllen ein canllaw Gofalu am rywun.

Darganfyddwch sut y gallwch chi gymryd rhan yma.

Cefnogir Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020 gan Barclays LifeSkills

Back to top