Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

 • Asesiadau: Cannllaw ar gael Asesiad yng Nghymru

  Enillodd gofalwyr yr hawl i gael Asesiad Gofalwyr o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

  Dyma llyfryn amdano sut mae’r proses yn gweithio a beth dylwch disgwyl.

  Read more...
 • Gofalu am rywun

  Mae'r llyfryn hwn yn amlinellu eich hawliau fel gofalwr ac yn rhoi trosolwg o'r cymorth ymarferol ac ariannol sydd ar gael

  Read more...
 • Dod allan o'r ysbyty

  Mae'r daflen ffeithiau hon yn amlinellu sut i gynllunio ar gyfer rhywun yn dod allan o'r ysbyty a sut y gallwch sicrhau bod eich barn a'ch teimladau yn cael eu hystyried a sut i gael cefnoga

  Read more...
 • Lwfans Gofalwr

  Lwfans Gofalwr yw'r prif fudd-dal i ofalwyr. Os ydych yn gofalu am rywun am 35 awr yr wythnos neu fwy, efallai y byddwch yn gymwys.

  Read more...
Back to top