Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Assessments in Wales: Easy-Read Guide

This guide is an easy-read guide to our factsheet ‘Getting an Assessment in Wales.’  It helps you understand what assessments you can ask for. You can also learn about how assessments work and how to get ready for an assessment.

The guide will tell you what happens after an assessment and how to get more help if you need it. 

Assessments in Wales: Easy Read Guide

assessments in Wales front cover ER

The guide will tell you about getting an assessment:

  • for yourself if you are an unpaid carer
  • for the person you care for if they are an adult
  • for the person you care for if they are a child

Assessments in Wales Guide
back to top

Canllaw Hawdd ei Ddarllen - Asesiadau yng Nghymru

Mae’r canllaw hwn yn ganllaw hawdd ei ddarllen i’n taflen ffeithiau ‘Cael Asesiad yng Nghymru.’ Mae’n helpu i chi ddeall pa asesiadau y gallwch ofyn amdanynt. Gallwch hefyd ddysgu am sut mae asesiadau'n gweithio a sut i baratoi ar gyfer asesiad.

Bydd y canllaw yn dweud wrthych beth sy'n digwydd ar ôl asesiad a sut i gael mwy o help os bydd ei angen arnoch.


ER Front Cover E

 

Bydd y canllaw yn dweud wrthych sut i gael asesiad:

  • i chi eich hunan os ydych chi'n ofalwr di-dâl
  • i'r person rydych chi'n gofalu amdano os ydyn nhw'n oedolyn
  • i'r person rydych chi'n gofalu amdano os ydyn nhw'n blentyn

Canllaw Hawdd ei Ddarllen
back to top
Back to top