Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Information for UK Forces Veterans in Wales

Caring within the Armed Forces veteran community, whether you are the carer or are being cared for can present some additional challenges. 

You may have come from a culture in the military where you have coped with severe risks and being a veteran you are accustomed to self sufficiency and sacrifice. You could be reluctant to admit any weakness because you are used to just getting on with it. There may also have been times in Service where you have been away from your family and friends and lost touch with those who could help. It is therefore important that you know where you can go for the right support should you need it.

With support from Project 360 and LIBOR charity funding, Carers Wales have produced a guide for UK forces veterans in Wales.

UK Forces Veteran's Guide

Veterans Guide Eng cover 500

This guide includes information on:

 • Identifying as a carer
 • Financial support
 • Practical support
 • Managing someone's affairs
 • Technology to assist in your caring role
 • Support as a military veteran
 • Information and contact details for where to get support

Download the Guide here
back to top

Gwybodaeth ar gyfer Cyn-filwyr Lluoedd y DU yng Nghymru

 Mae gofalu o fewn cymuned cynfilwyr y Lluoedd Arfog, p’un a ydych chi’n ofalwr neu’n derbyn gofal, yn gallu cyflwyno rhywfaint o heriau y chwanegol.

Efallai eich bod chi wedi dod o ddiwylliant yn y fyddin lle rydych chi wedi ymdopi â risgiau difrifol a’ch bod chi, drwy fod yn gyn-filwr, yn gyfarwydd â hunangynhaliaeth ac aberth. Gallech chi fod yn amharod i gyfaddef unrhyw wendid oherwydd eich bod chi wedi arfer bwrw ‘mlaen â phethau. Efallai hefyd, y bu adegau mewn gwasanaeth lle’r ydych chi wedi bod i ffwrdd o’ch teulu a’ch ffrindiau, ac wedi colli cysylltiad gyda’r rheiny a allai helpu. Mae’n bwysig felly, eich bod chi’n gwybod ble allwch chi fynd i gael y cymorth cywir, os bydd ei angen arnoch.

Gyda chefnogaeth gan Project 360 a chyllid elusennol LIBOR, mae Gofalwyr Cymru wedi cynhyrchu canllaw ar gyfer Cyn-Filwyr lluoedd y DU yng Nghymru

Veterans Guide Wal cover 500

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys gwybodaeth am:

 • Adnabod fel gofalwr
 • Cefnogaeth ariannol
 • Cefnogaeth ymarferol
 • Rheoli materion rhywun
 • Technoleg i gynorthwyo yn eich rôl ofalu
 • Cefnogaeth fel Cyn-filwr Milwrol
 • Gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer ble i gael cefnogaeth

Dadlwythwch y canllaw yma
back to top
Back to top