Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Fideos Lwfans Gofalwyr (Cymru)

Mae Lwfans Gofalwr yn arian i bobl sy'n darparu gofal i berson anabl neu i rywun sydd angen cefnogaeth, am o leiaf 35 awr yr wythnos.

Mae'r pedwar fideo hyn yn egluro beth yw Lwfans Gofalwr, sut mae'n rhyngweithio â budd-daliadau eraill, sut i'w hawlio a beth i'w wneud os bydd eich rôl ofalgar yn newid.

Cliciwch yma os ydych chi'n hoffi gwylio'r fideos hyn yn Saesneg


Beth yw Lwfans Gofalwyr?

 Lwfans gofalwyr yw £69.70 yr wythnos yn 2022-2023

I gysylltu â’r swyddfa dreth am gyngor: Ffoniwch: 0300 200 3300 Ffoniwch ffôn testun: 0300 200 3319

Os ydych chi’n ffoadur gallwch chi gael cyngor am hyn o Ganolfan AIRE: Ffôn: 020 7831 4276 E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ewch i www.lawcentres.org.uk am fwy o wybodaeth.

Neu gallwch chi chwilio am gyngor yn: https://find-legal>[1]advice.justice.gov.uk


Lwfans Gofalwr a buddion eraill

Rhifau ffôn ar gyfer gwahanol swyddfeydd budd-daliadau:

Lwfans Gweini Ffôn: 0800 731 0122 Ffôn testun: 0800 731 0317

Lwfans Gofalwyr Ffôn: 0800 731 0297 Ffôn testun: 0800 731 0317

Lwfans Byw i’r Anabl Os cawsoch chi eich geni ar neu cyn 8 Ebrill 1948: Ffôn: 0800 731 0122 Ffôn testun: 0800 731 0317

Os cawsoch chi eich geni ar ôl 8 Ebrill 1948: Ffôn: 0800 121 4600 Ffôn testun: 0800 121 4523 Lwfans Ceisio Gwaith, Cymhorthdal Incwm a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth: Os ydych chi’n gwneud cais newydd: Ffôn: 0800 055 6688 Ffôn testun: 0800 023 4888

Os ydych chi’n cael un o’r budd-daliadau hyn yn barod: Ffôn: 0800 169 0310 Ffôn testun: 0800 169 0314

Credyd Pensiwn a Phensiwn Os ydych chi’n gwneud cais newydd: Ffôn: 0800 731 7898 Ffôn testun: 0800 731 7339 Os ydych chi’n cael Pensiwn neu Gredyd Pensiwn yn barod: Phone: 0800 731 0469 Ffôn testun: 0800 731 0464

Taliad Annibyniaeth Personol Ffôn: 0800 121 4433 Ffôn testun: 0800 121 4493

Credydau Treth Ffôn: 0345 300 3900 Ffôn testun: 0345 300 3909 Credyd Cynhwysol Ffôn: 0800 328 9344 Ffôn testun: 0800 328 1344


Sut i hawlio Lwfans Gofalwyr

Sut i wneud cais am Lwfans Gofalwyr Gallwch chi wneud cais ar-lein neu lawrlwytho ffurflen gais yn: www.gov.uk/carers[1]allowance/how-to-claim

Gallwch chi ofyn am becyn cais trwy ffonio’r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr: Ffôn: 0800 731 0297 Testun neu ‘typetalk’: 0800 731 0317

I gael cyngor ynghylch gwneud cais cysylltwch â’ch canolfan gofalwyr leol chi: www.carersuk.org/localsupport

Neu gysylltwch â’n llinell gymorth ‘Carers UK Helpline’: Ffôn: 0808 808 7777 Mae’r llinell ffôn hon ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am i 6pm. E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â beth i’w wneud os nad ydych chi’n hapus â’r penderfyniad, ewch i www.carersuk.org/appealsguide


Beth i'w wneud os bydd pethau'n newid?

Gallwch chi gysylltu ag Uned Lwfans y Gofalwyr ar: Ffôn: 0800 731 0297 Ffôn testun: 0800 731 0317

Os ydych chi’n poeni ynghylch cael eich talu gormod gallwch chi gysylltu â ni am gyngor: Trwy e-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neu dros y ffôn: 0808 808 7777 Mae’r llinell ffôn hon ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9 am i 6 pm.

Back to top