Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Dysgu ar gyfer Byw

Website host image Wal

Ydych chin gwybod pa mor dalentog ydych chi?

Mae gofalu am rywun annwyl, Dysgu ar gyfer Byw, aelod o'r teulu neu ffrind yn golygu y byddwch wedi datblygu ystod fawr o sgiliau.

Bydd ein rhaglen e-ddysgu yn eich helpu i sylweddoli pa mor dalentog ydych chi.

Mae Dysgu ar gyfer yn raglan e-ddysgu defnyddiol, a fydd yn rhoi hwb i’ch hyder i wynebu bywyd. Ar ôl ei chwblhau, byddwch yn cael bathodyn i’w gyflwyno i’ch cyflogwr presennol neu i gyflogwr yn y dyfodol, er mwyn iddynt fedru adnabod eich sgiliau.

Neu, yn syml, gallwch fwynhau Learning for Living a dathlu beth rydych chi’n ei wneud bob dydd ac efallai, yn cymryd yn ganiataol.

L4L button Wal

Adborth gan ofalwyr di-dâl:

"Rwy'n credu y byddai mynd drwy'r broses hon yn bendant yn gwneud i ofalwyr deimlo'n dda am y sgiliau a'r galluoedd maen nhw wedi'u hennill yn ystod eu ' gyrfaoedd ' gofalu. Un o'r heriau mwyaf yw ceisio argyhoeddi eraill, tra’ch bod chi wedi bod yn gofalu am 10 mlynedd, eich bod chi wedi bod yn datblygu ac yn ymarfer sgiliau yn ystod y cyfnod hwn, Mae Dysgu ar gyfer Byw yn drylwyr, yn ddefnyddiol ac yn hwyl. "

 "Roedd defnyddio enghreifftiau o fywyd go iawn yn gwneud y rhaglen yn berthnasol iawn i mi, ac yn gymwys i mi yn fy rôl ofalu. Roeddwn yn hoffi sut y gallwn arbed fy nghynnydd, cymryd seibiant a chwblhau'r rhaglen yn fy amser fy hun. Roeddwn yn gwerthfawrogi'r defnydd o ddamcaniaeth, a sut y gallwn gymhwyso hyn yn ymarferol i fy nysgu. Yn wir, fe wnaeth y modiwl Darlunio eich dyfodol  wneud i mi stopio am funud i feddwl beth rydw i eisiau ar gyfer fy nyfodol. "

Back to top