Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Gwirfoddolwr Cefnogi Gwrando (Cymru)

Ydych chi'n wrandäwr da? Ydych chi'n awyddus i ddefnyddio'ch amser a'ch sgiliau i helpu eraill? Ydych chi'n poeni'n angerddol am gefnogi'r rhai sy'n gofalu am eraill?

Pwy sy'n Wirfoddolwr Cefnogi Gwrando?

Rôl Gwirfoddolwr Cefnogi Gwrando yw cefnogi gofalwyr, drwy ddarparu cymorth gwrando cyfrinachol a diduedd dros y ffôn. Byddwch yn llais cyfeillgar a dealladwy, yn helpu gofalwyr a all fod yn teimlo’n unig, yn ynysig, ac angen clust i wrando.

Beth fyddaf yn ei gael allan ohono?

  • Y cyfle i roi rhywbeth yn ôl a gweld drosoch eich hun effaith eich cefnogaeth.
  • Byddwch yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu a gwrando gyda rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i’ch cefnogi yn eich rôl.

Beth sydd dan sylw?

  • Gan ddefnyddio eich sgiliau pobl, byddwch yn ffonio gofalwyr a hoffai dderbyn galwad gan ein Gwasanaeth Cefnogi Gwrando, i roi clust i wrando a chefnogaeth emosiynol iddynt.
  • Byddwch yn cyfeirio gofalwyr at wybodaeth a chymorth Carers UK, a gwasanaethau cymorth pellach (lle bo’n briodol).
  • Byddwch yn defnyddio eich hyfforddiant i gofnodi canlyniad eich galwadau yn ddiogel a thrin data personol yn sensitif.

Sut byddwn yn eich cefnogi?

  • Byddwch yn derbyn hyfforddiant rhithwir ar-lein a deunyddiau arweiniad er mwyn i chi deimlo'n hyderus i gefnogi gofalwyr.
  • Byddwch yn derbyn galwadau cofrestru rheolaidd gan Carers UK, a byddwn ar gael drwy e-bost ar gyfer unrhyw gwestiynau sydd gennych.
  • Rydym yn talu am yr holl gostau y cytunwyd arnynt

Sut mae gwneud cais?

YMGEISIWCH YMA

Cliciwch ar y botwm uchod i gofrestru eich diddordeb. Yna byddwn mewn cysylltiad i drefnu cyfweliad anffurfiol i drafod eich addasrwydd ar gyfer y rôl.

Anfonwch e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. os oes gennych unrhyw gwestiynau

*Rhaid i bob gwirfoddolwr fod dros 18 oed, ac mae’r rôl yn amodol ar wiriad DBS boddhaol.

*Mae Carers UK yn cynnig cyfle cyfartal i bawb sydd eisiau gwirfoddo

Back to top