Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Mae Gofalwyr Cymru yn elusen Gymreig falch ac mae gofalwyr yn dweud wrthym pa mor werthfawr yw gallu cael gwybodaeth yn dewis eu iaith.Ar Ddydd Gŵyl Dewi 2022, fe wnaethom ymrwymo i Gynnig Cymraeg Gweithredol yn unol ac mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.

Bydd ein Cynllun Iaith Gymraeg Llawn ar gael yn fuan.

Ein Hymrwymiadau Allweddol

  • Anogir pawb i gyfathrebu â Gofalwyr Cymru yn Gymraeg os dyna yw eu dewis. Os na fydd aelod o’n tîm yn gallu siarad neu ysgrifennu’n hyderus yn Gymraeg, byddwn yn trefnu i gyfathrebu ag aelod o staff sy’n siarad Cymraeg cyn gynted â phosibl.
  • Bydd ein holl adnoddau gwybodaeth a chyngor sy’n benodol i ofalwyr yng Nghymru ar gael yn ddwyieithog. Mae hyn yn cynnwys yr holl adnoddau ffisegol ac ar-lein. Bydd unrhyw adnoddau nad ydynt ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd yn ddwyieithog pan gaiff yr adnodd ei ddiweddaru.
  • Bydd ein holl hyfforddiant, gweithdai, seminarau a chynadleddau yn cael eu cyflwyno’n ddwyieithog trwy ddefnyddio cyfieithu ar y pryd neu sesiynau Cymraeg penodol yn dibynnu ar y math o weithgaredd dan sylw. Anogir gofalwyr i gysylltu â ni os ydynt yn dymuno cymryd rhan yn Gymraeg ar gyfer unrhyw sesiwn a hysbysebir.
  • Wrth i ni symud ymlaen, byddwn yn ceisio cynyddu ein gallu i gynnig y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal ar draws ein llwyfannau cyfathrebu. Bydd y newidiadau hyn yn cael eu mabwysiadu pan fydd cyfleoedd yn codi.
  • Bydd ein staff yn cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg yn barhaus gyda chyrsiau a hyfforddiant trwy gydol eu hamser gyda'r sefydliad.

Os hoffech wybod mwy am ein Cynnig Iaith Gymraeg Egnïol, cysylltwch â ni yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back to top