Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

Track the Act policy briefing

17 November 2016

Carers Wales has published the first in a series of briefings on how local government in Wales is delivering on their new duties towards carers as set out in the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014.

This first briefing covers the first six months of the Act's implementation - from 6 April 2016 – 6 October 2016

 

 Mae Cynhalwyr Cymru wedi cyhoeddi y cyntaf mewn cyfres o sesiynau briffio ar sut y mae llywodraeth leol yng Nghymru yn cyflawni eu dyletswyddau newydd tuag at ofalwyr fel y nodir yn y Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
 

Mae'r papur briffio gyntaf hwn yn ymdrin â'r chwe mis cyntaf ers gweithrediad y Ddeddf - o 6 Ebrill 2016 - 6 Hydref 2016

Back to top string(9) "news_item"