Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

Carers and the Social Services and Well-being (Wales) Act - Expert Class

by Beth Evans 30 August 2016

Carers and the Social Services and Well-being (Wales) Act 2012

EXPERT CLASS

Overview

This one-day expert class is for local authority, health and third sector professionals on positively implementing the new Act for unpaid carers. The expert class is relevant to a wide range of professionals whose role involves unpaid carers. It includes:

  • -          providing information, advice and assistance,
  • -          case work and assessments,
  • -          planning and commissioning services,
  • population assessments and consultation with communities

For more information download the information

 

Gofalwyr a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol

a Llesiant (Cymru) 2012

DOSBARTH ARBENIGOL

Trosolwg

Mae'r dosbarth arbenigol un-dydd hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd a'r trydydd sector er mwyn gweithredu'r Ddeddf newydd yn llwyddiannus ar gyfer gofalwyr di-dâl. Mae'r dosbarth arbenigol yn berthnasol i ystod eang o broffesiynwyr sy'n ymwneud â gofalwyr di-dâl. Mae'n cynnwys:

  • -          darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth,
  • -          gwaith ar achosion ac asesiadau,
  • -          cynllunio a chomisiynu gwasanaethau,
  • -          asesiadau o'r boblogaeth ac ymgynghori â chymunedau

Am fwy o wybodaeth lawrlwythwch y gwybodaeth

mautic is open source marketing automation
Back to top