Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Swyddog Cyflogwyr i Ofalwyr (Cymru)

  • Salary:£25,276 yn codi i £28,972
  • Location:CAERDYDD, CF15 (gweithio o bell ar hyn o bryd)
  • Job type:Cyfnod penodol (tan fis Mawrth 2023)
  • Closing date:17 May 2021, 12.00 pm
  • Interview date:24 May 2021

Mae gan Carers UK gyfle newydd cyffrous i unigolyn brwdfrydig sydd â phrofiad mewn perthynas â chwsmer neu rôl datblygu busnes. Ydych chi am wneud gwahaniaeth i'r rheini sy'n cydbwyso gwaith a gofal di-dâl a'u cyflogwyr? Ydych chi am ymuno â thîm angerddol ac ymroddedig yng Nghymru? Yna rydyn ni am glywed gennych chi.

Ynglŷn â'r rôl

Mae hon yn rôl newydd sbon sy'n canolbwyntio ar dyfu a datblygu'r busnes yn Hyb Cyflogwyr Gofalwyr Cymru. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â Rheolwr EfC Cymru i sicrhau busnes newydd a chefnogi perthnasoedd cwsmeriaid presennol ag aelodau EfC. Byddwch yn gweinyddu systemau aelodaeth ac yn cefnogi ymgysylltiad aelodaeth gan gynnwys trefnu digwyddiadau aelodau a chodi ymwybyddiaeth o'n gwaith trwy rwydweithio.

Amdanat ti

Byddwch yn hunan-ddechreuwr trefnus, sy'n hyderus yn rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, yn cyflwyno cyflwyniadau a hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth o'n gwaith. Byddwch yn rhagweithiol wrth chwilio am gyfleoedd busnes a chysylltiadau i'n helpu i dyfu aelodaeth yr Hwb.

Amdanom ni

Carers UK yw'r brif elusen genedlaethol, sy'n cefnogi, eirioli dros a chysylltu gofalwyr di-dâl ledled y DU.

Gofalwyr Di-dâl yw'r rhai sy'n darparu cefnogaeth i deulu, ffrindiau, perthnasau neu anwyliaid.

Gyda dros 6.5 miliwn o ofalwyr di-dâl yn y DU a 6,000 o unigolion yn dod yn ofalwr bob dydd mae'r angen i'w cefnogi yn tyfu ac ar frys. Amcangyfrifir bod gofalwyr di-dâl yn arbed tua £ 530 miliwn i'r wlad bob dydd ac maent yn hanfodol i'r ffrindiau ac aelodau'r teulu y maent yn eu cefnogi, yn ogystal ag i'r gymuned ehangach.

Mae COVID-19 wedi effeithio'n ddramatig ar ofalwyr ledled y wlad. Mae ein pleidleisio diweddar yn awgrymu y gallai’r ffigur ar gyfer gofalwyr di-dâl fod mor uchel â 13.6 miliwn, gyda 4.5 miliwn o bobl yn dechrau gofalu dros nos oherwydd yr effaith ar coronafirws ar wasanaethau ac unigolion.

Sut i wneud cais

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 17fed Mai 2021, hanner dydd

Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun 24ain Mai 2021

Dylid anfon e-bost at gais am swydd wedi'i llenwi a ffurflen fonitro wedi'i llenwi at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Bydd y wybodaeth ar y ffurflen monitro amrywiaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac yn cael ei defnyddio at ddibenion ystadegol yn unig.

Mae Carers UK yn anhysbysu pob cais cyn llunio rhestr fer.

Mae Carers UK yn cadw'r hawl i benodi ar unrhyw adeg, pe bai ymgeisydd rhagorol yn dod i'r amlwg

Downloads:

Join us

Hands join us

Together we're a supportive community and a movement for change.

Donate

CollectionBox5

Your donations are an essential part of helping us make life better for carers.

How you can help

Carer and son

With your help we can reach more carers with timely support and advice.

Campaign

Megaphone

We will keep campaigning until every carer gets proper recognition and support.

Back to top