Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Cyflogwyr i Ofalwyr - Rheolwr Hafan Cymru

  • Salary:£34,038 y flwyddyn
  • Location:Swyddfa Gofalwyr Cymru, Caerdydd
  • Job type:Cyfnod sefydlog o 1 flwyddyn (parhad yn amodol ar gyllid)
  • Closing date:16 April 2018, 12.00 pm
  • Interview date:26 April 2018

Fel unig elusen aelodaeth genedlaethol y DU ar gyfer gofalwyr, mae Gofalwyr y DU yn rhwydwaith ar gyfer cefnogaeth yn ogystal â bod yn fudiad er newid.  Dan arweiniad Bwrdd Ymddiriedolwyr sy'n cynnwys gofalwyr yn bennaf, rydyn ni'n seiliedig ar brofiadau go iawn ein haelodau.  Gofalwyr sy'n llywio ein gwasanaethau ac yn gyrru ein hymgyrchoedd.

Ar draws y DU, mae 6.5 miliwn o bobl y gofalu am anwyliaid sy'n hŷn, yn wirioneddol wael neu'n anabl. Mae disgwyl i'r nifer yma gynyddu i 9 miliwn erbyn 2037.

Rydym yn chwilio am hunan-sbardunwr llawn cymhelliant i reoli'r broses o gyflwyno ein cynllun cenedlaethol 'Cyflogwyr i Ofalwyr' presennol yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda chyflogwyr ledled Cymru i annog polisïau ac arferion gwaith sy'n addas i ofalwyr.

Bydd gennych brofiad o ddatblygu a rheoli perthnasau ar bob lefel, gwerthu a gwneud cyflwyniadau llwyddiannus. Mae sgiliau trefnu a sgiliau ariannol rhagorol, ymagwedd ddadansoddol a dealltwriaeth o bolisïau cyflogaeth a'r amgylchedd busnes yn hanfodol.

Downloads:

Join us

Hands join us

Together we're a supportive community and a movement for change.

Donate

CollectionBox5

Your donations are an essential part of helping us make life better for carers.

How you can help

Carer and son

With your help we can reach more carers with timely support and advice.

Campaign

Megaphone

We will keep campaigning until every carer gets proper recognition and support.

Back to top string(7) "vacancy"