Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Darganfyddiadau o’r adroddiad

Mae Gofalwyr Cymru wedi cyhoeddi briff polisi ar sut y chwe mis cyntaf y Ddeddf wedi cael ei weithredu.

Rydym yn cynhyrchu adroddiad llawn 12 mis yn yr haf. Cofiwch y gallwch cyfrannu trwy lenwi'r arolwg Dilyn y Ddeddf eich hun


Darganfyddiadau o’r adroddiad 6 mis.

  • 17 allan o 22 o awdurdodau lleol Cymru wedi methu darparu unrhyw ddata ynglŷn â’r nifer o ofalwyr a oedd wedi eu cysylltu ar y ffôn, y rhyngrwyd neu mewn person am wybodaeth, cyngor neu gymorth.  O’r gofalwyr hynny a oedd wedi gweld gwybodaeth oddi wrth eu hawdurdodau lleol dywedodd 62% bod y wybodaeth yn ddefnyddiol neu ddefnyddiol iawn.
  • 16 allan o 22 awdurdod lleol yn methu dweud pa nifer yr oeddent wedi cyfeirio at fudiadau eraill.
  • O’r bobl a gyflawnodd yr arolwg, dywedodd 80% nad oeddent wedi cael cynnig  asesiad anghenion gofalwr.
  • Mae’r data sydd wedi ei rhoi i ni gan awdurdodau lleol yn dangos bod gwahaniaethau sylweddol yn y ffordd mae gofalwyr yn cael eu tretio yn y cyswllt hwn.

 Dyfyniadau allweddol o Dilyn y Ddeddf

Er bod fy rhieni yn derbyn gofal yn y cartref nid wyf wedi cael cynnig neu wedi cael gwneud  ymwybodol o unrhyw gefnogaeth sydd ar gael i mi fy hun

Rwyf wedi cael hunllef ceisio cael asesiad gofalwyr i mi fy hun

Mae anghenion gofalwyr o leiafrifoedd ethnig yn dal heb eu cymryd i ystyriaeth

mautic is open source marketing automation
Back to top